~~~

„Dynamika, elastyczność,  dostosowanie do potrzeb dziecka.”