ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE W OXFORD ACADEMY

Zajęcia odbywają się minimum 1 raz  w tygodniu x 60 minut. To uczestnik zajęć decyduje o częstotliwości i formie lekcji indywidualnych: konwersacje z lektorem, korepetycje, język branżowy potrzebny do pracy/wyjazdu zagranicznego, holiday English czy przygotowanie do egzaminów.