Co zapewniamy?

Naszym kursantom w cenie kursu zapewniamy:

– komfortowe warunki nauki: grupy max. 8 osobowe, klimatyzowane sale wyposażone
w tablice interaktywne

– podręcznik

– zeszyt ćwiczeń z płytą CD/CD ROM lub zeszyt ćwiczeń online

– materiały uzupełniające kurs: kserokopie, materiały autentyczne

– lekturę z audiobookiem (graded readers) do przeczytania 1 raz w roku szkolnym

– możliwość korzystania z konsultacji z lektorem w inne dni niż kurs w celu nadrobienia zaległości (np. po chorobie), pomocy z materiałem przerabianym w szkole państwowej, poprawy testów bieżących w Oxford Academy, dodatkowego przygotowania do konkursów czy dodatkowych konwersacji (12 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego)

– możliwość uczestniczenia w warsztatach językowych  3 razy w roku szkolnym dla uczniów klas I-V szkoły podstawowej: Halloween Workshops, Christmas Workshops and Spring Workshops (w ramach konsultacji z lektorem)

– możliwość uczestnictwa w konkursach językowych z nagrodami 

– testy sprawdzające: wejściówka 1 x w tygodniu,  egzamin semestralny i egzamin końcowy (ustny i pisemny)

– pisemne raporty o postępach kursantów opracowywane przez lektora prowadzącego kurs

– certyfikat ukończenia kursu

– dostęp do dziennika elektronicznego Lang Lion, dzięki któremu mogą Państwo na bieżąco obserwować postępy dzieci

Jak zalogować się do dziennika elektronicznego?

Uczestnikom zajęć indywidualnych/w parze w cenie zajęć zapewniamy:

– komfortowe warunki nauki: klimatyzowane sale wyposażone w tablice interaktywne

– materiały uzupełniające kurs: kserokopie, materiały autentyczne

– lekturę z audiobookiem (graded readers) do przeczytania 1 raz w roku szkolnym

– możliwość uczestnictwa w konkursach językowych z nagrodami 

– możliwości uczestniczenia w warsztatach plastyczno-językowych  3 razy w roku szkolnym dla uczniów klas I-V szkoły podstawowej: Halloween Workshops, Christmas Workshops and Spring Workshops

– testy sprawdzające

– certyfikat ukończenia kursu w formie zajęć indywidualnych