Jak uczymy?

Wierzymy, że nauka w małych grupach jest gwarancją najlepszych efektów. U nas grupy są zawsze max. 8 osobowe. W wielu konkurencyjnych szkołach grupy liczą 15 osób. W tak licznej grupie nie masz szansy w pełni skorzystać z kursu, a uwaga lektora dzieli się pomiędzy wszystkich słuchaczy. Zajęcia kursowe języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu:
w pon/śr lub wt/czw. 

Prowadzimy także zajęcia z języka niemieckiego w ustalonym z kursantem terminie.

My podchodzimy do naszych słuchaczy indywidualnie. W zależności od Twojego celu:

 • pogłębienie znajomości języka angielskiego/niemieckiego
 • zdanie egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego
 • poprawa stopni w szkole
 • posługiwanie się językiem obcym w pracy
 • komunikacja podczas wakacji
 • trafnie dobierzemy dla Ciebie kurs i regularnie będziemy wspierać Cię w procesie uczenia się

Co nas wyróżnia:

 • nie jesteśmy szkołą masową – u nas nigdy nie będziesz jednym z 15 w grupie
 • komunikacja w języku obcym jest dla nas priorytetem! Nauczymy Cię mówić i myśleć w wybranym języku, nie zaniedbując gramatyki i pisowni
 • zatrudniamy jedynie doświadczonych lektorów z dyplomem filologii i native speakers
 • każda nasza sala jest klimatyzowana i wyposażona w tablicę interaktywną
 • zainteresujemy Cię językiem i kulturą obszarów anglojęzycznych
 • podczas zajęć wykorzystujemy materiały autentyczne

… a wszystko to na najwyższym poziomie, nowocześnie, w komfortowych warunkach
i przyjaznej atmosferze. Przynajmniej raz w tygodniu nasi słuchacze piszą krótkie wejściówki z poznanego słownictwa i materiału gramatycznego a w starszych grupach bardziej obszerne testy sprawdzające po każdym ukończonym rozdziale (unit tests). Każdy semestr nauki w Oxford Academy kończy się egzaminem z przerobionego materiału. Dodatkowo, kursantom przysługuje 20 godzin lekcyjnych konsultacji w roku szkolnym w cenie kursu. Podczas tych godzin kursanci mogą spotkać się z lektorem i omówić raz jeszcze niezrozumiałe zagadnienia, utrwalić materiał, nadrobić zaległości po chorobie lub zaplanować dodatkowe lekcje konwersacyjne.

Patronat dydaktyczny nad szkołą objęło wydawnictwo Pearson (dawny Longman). Metodykiem szkoły jest mgr filologii angielskiej Aleksandra Szarek posiadająca Dyplom Metodyka PASE. Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły, gdzie odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy wątpliwości. Chętnie udzielimy też informacji mailowo lub telefonicznie.