Dyrektor do spraw nauczania

Dyrektor do spraw nauczania

Joanna Guga-Wyrzykowska

Wykształcenie wyższe filologiczne, dyplom w zakresie zarządzania oświatą oraz kilkunastoletni staż pracy w publicznych i niepublicznych szkołach, a także kilkuletni pobyt i nauka w Wielkiej Brytanii pozwalają mi w sposób skuteczny i efektywny wspomagać pracę Lektorów pod kątem zarówno organizacyjnym jak i merytorycznym. Szeroko zbierane doświadczenie zawodowe, w tym jako wieloletni weryfikator egzaminu maturalnego z języka angielskiego wykorzystuję podczas codziennej pracy z kursantami, rodzicami i lektorami. Mało która sytuacja mnie zaskakuje, jestem gotowa podjąć każde wyzwanie i poświęcić mu całą dostępną wiedzę i energię. Prywatnie jestem mamą wyjątkowego Stasia, którego angażuję w każdy swój pomysł i plan. Fascynuje mnie psychologia, kryminały w klimacie Noir oraz odkrywanie nowych miejsc, bliższych i dalszych.