Status Cambridge Preparation Centre

We prepare for Cambridge English Qualifications! Miło Nam poinformować, że Oxford Academy należy do sieci szkół przygotowujących swoich uczniów do testów i egzaminów Cambridge English i posiada status Preparation Centre!