TEACHER TRAINER

Teacher Trainer

Irmina Sztymelska

Bardzo mocno wierzę w koncepcję lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie. Studia wyższe filologiczne rozbudziły tylko mój apetyt na zdobywanie wiedzy. Podejmując się pracy w szkołach publicznych jak i niepublicznych, nieustannie szukam nowych, kreatywnych rozwiązań, które mogłabym wprowadzić do moich zajęć. Inspiruję się słuchając mądrzejszych od siebie w czasie szkoleń, konferencji i webinariów, także tych międzynarodowych. Współpracuję w grupach zrzeszających nauczycieli myślących podobnie do mnie. Swoją pasję do nauczania zaszczepiam w studentach filologii angielskiej jako opiekun praktyk studenckich w szkole państwowej, ale także jako teacher trainer w Oxford Academy i Kreatywnej Szkole Językowej. W czasie wolnym można porozmawiać ze mną o japońskiej scenie muzycznej lub bibliografii Stephena Kinga. Ostrzegam jednak, trudno mnie przegadać.